Đăng bởi

Ngày tham gia 24/02/2024

Tại sao bầu trời có màu xanh? câu hỏi đơn giản nhưng ít người trả lời được

Đăng lúc Thứ năm - 03/03/2016 09:46
Thảo luận trong mục Khoa học Trái Đất, 1306 lượt xem

Tại sao bầu trời có màu xanh?

Trái đất bao nhiêu tuổi?

Mặt trời có bao giờ ngừng chiếu sáng?

Trả lời (3)     Thích (0)      In   

Đăng bởi

Ngày tham gia 24/02/2024

Đăng lúc Thứ ba - 08/03/2016 10:56

Năm 1854, nhà khoa học vĩ đại người Đức là Hermannvon Helmholz căn cứ theo tính toán của ông đối với năng lượng mặt trời, cho rằng tuổi của Trái Đất không vượt quá 25 triệu năm.

Xoá     Sửa     Trả lời     Thích (0)  

Đăng bởi

Ngày tham gia 24/02/2024

Đăng lúc Thứ ba - 08/03/2016 10:57

Theo t tìm hiểu thì

 Năm 1862, Thomson-nhà vật lý học nổi tiếng người Anh nói : Trái Đất từ thời kì đầu trong trạng thái nóng lại làm mát được trạng thái như hiện nay cần 20-40 triệu năm.

Xoá     Sửa     Trả lời     Thích (0)  

Đăng bởi

Ngày tham gia 24/02/2024

Đăng lúc Thứ ba - 08/03/2016 16:20

Trái đất có tuổi khoảng 30 triệu năm 

Xoá     Sửa     Trả lời     Thích (0)  

Tại sao bầu trời có màu xanh? câu hỏi đơn giản nhưng ít người trả lời được

Để thảo luận bạn phải đăng nhập thành viên. Đăng nhập

Thảo luận khác

Gửi thảo luận trong mục Khoa học Trái Đất