Đăng bởi

Ngày tham gia 24/02/2024

Sao không phải là 2 hoặc 3 nhỉ ...

Đăng lúc Thứ năm - 03/03/2016 09:49
Thảo luận trong mục Khoa học Trái Đất, 925 lượt xem

Các hành tinh trong hệ MT được hình thành một cách ngẫu nhiên. Tại sao trên mỗi quỹ đạo chỉ có một hành tinh mà không phải là 2 hoặc 3...?

Trả lời (1)     Thích (0)      In   

Đăng bởi

Ngày tham gia 24/02/2024

Đăng lúc Thứ sáu - 04/03/2016 15:01

Theo mình được biết trên mỗi quỹ đạo chỉ có một hành tinh mà không phải là 2 hoặc 3 là vì nếu có 2 hoặc 3 hành tinh sẽ dễ va trạm vào nhau

Xoá     Sửa     Trả lời     Thích (0)  

Sao không phải là 2 hoặc 3 nhỉ ...

Để thảo luận bạn phải đăng nhập thành viên. Đăng nhập

Thảo luận khác

Gửi thảo luận trong mục Khoa học Trái Đất