Pháp luật

Nơi thảo luận, chia sẻ thông tin liên quan đến nghiên cứu khoa học trong Khoa học lĩnh vực Pháp luật thuộc Khoa học xã hội

Trang ... Đang có 5 bài viết
Gửi thảo luận
[+] Tiêu đề Bài viết cuối
cách xem đề tài, nghiên cứu

chào mọi người! mình làm sao để được xem các kết quả của các công trình, đề tài...

Bởi Tam Bui, 21/07/2016 22:10
(0) trả lời
(955) lượt xem
(0) thích
Chưa có
phản hồi
Đúng không các mọi người ?

Với quy định được ghi trong điều 15 Hiến pháp Việt Nam 1992, đã được sửa đổi, bổ sung là : “…Nhà nước...

Bởi , 03/03/2016 14:52
(1) trả lời
(961) lượt xem
(0) thích
ducduy
22/03/2016 15:04
Theo Hiến pháp Việt Nam 1992, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam được bầu là do?

Có phải "do Quốc hội bầu theo sự giới thiệu của Chủ tịch nước " không?

Bởi , 03/03/2016 14:57
(0) trả lời
(874) lượt xem
(0) thích
Chưa có
phản hồi
Có hay không vậy mọi người?

Ở Việt Nam thành phố có phải thành phố trực thuộc trung ương không?

Bởi , 03/03/2016 14:49
(0) trả lời
(844) lượt xem
(0) thích
Chưa có
phản hồi
Nhà nước cổ đại nào co nguyên nhân mâu thuẫn gay gắt nhất ?

Sự xuất hiện của nhà nước cổ đại nào có nguyên nhân là do mâu thuẫn giai cấp gay gắt đến...

Bởi , 03/03/2016 14:47
(0) trả lời
(896) lượt xem
(0) thích
Chưa có
phản hồi

Pháp luật

Nơi thảo luận, chia sẻ thông tin liên quan đến nghiên cứu khoa học trong Khoa học lĩnh vực Pháp luật thuộc Khoa học xã hội

Trang ... Đang có 5 bài viết
Gửi thảo luận


Trong Pháp luật Gửi thảo luận
Thông tin diễn đàn
Đang có 5 bài viết trong mục Pháp luật