ChatBot: vì sao lại thế?
...

Chú ý: Quy tắc xưng hô sử dụng: bạn, tôi. Không nói tục chửi bậy. Xin trân thành cảm ơn!