Đăng bởi

Ngày tham gia 10/12/2023

Thế này có được gọi là hành động XH không ạ??

Đăng lúc Thứ năm - 03/03/2016 15:09
Thảo luận trong mục Xã hội học, 1021 lượt xem

Hành động XH là hành động được chủ thể gắn cho nó một ý nghĩa chủ quan nào đó là hành động có tính đến hành vi của người khác trong đường lối quá trình của nó

Trả lời (1)     Thích (0)      In   

Đăng bởi

Ngày tham gia 10/12/2023

Đăng lúc Thứ ba - 22/03/2016 15:04

Đúng luôn

Xoá     Sửa     Trả lời     Thích (0)  

Thế này có được gọi là hành động XH không ạ??

Để thảo luận bạn phải đăng nhập thành viên. Đăng nhập

Thảo luận khác

Gửi thảo luận trong mục Xã hội học