Đăng bởi

Ngày tham gia 16/07/2024

Jerzy Trzeciak, Mathematical English Usage, A dictionary

Đăng lúc Thứ tư - 02/03/2016 14:37
Thảo luận trong mục Toán học, 892 lượt xem

Cuốn này nêu ra các cách dùng từ trong văn phong Toán tiếng Anh : http://www.impan.pl/Dictionary/  

Trả lời (0)     Thích (0)      In   

Jerzy Trzeciak, Mathematical English Usage, A dictionary

Để thảo luận bạn phải đăng nhập thành viên. Đăng nhập

Thảo luận khác

Gửi thảo luận trong mục Toán học