Đăng bởi

Ngày tham gia 24/02/2024

Hỏi về thuật ngữ toán học

Đăng lúc Thứ tư - 02/03/2016 14:10
Thảo luận trong mục Toán học, 887 lượt xem

Khi làm bài tập giải tích, em có gặp khái niệm ánh xạ lên nhưng trong sách không giải thích gì thêm. Em có dùng google search cúng không tìm được. Có anh/chị/bạn nào trên diễn đàn biết giải thích cho em với?  

Trả lời (1)     Thích (0)      In   

Đăng bởi

Ngày tham gia 24/02/2024

Đăng lúc Thứ tư - 02/03/2016 14:14

Bạn tìm sách dùng cụm từ này cách đây rất lâu,hiện nay người ta ít dùng mà gọi là toàn ánh.  

Xoá     Sửa     Trả lời     Thích (0)  

Hỏi về thuật ngữ toán học

Để thảo luận bạn phải đăng nhập thành viên. Đăng nhập

Thảo luận khác

Gửi thảo luận trong mục Toán học