Đăng bởi

Ngày tham gia 23/06/2024

Câu hỏi đồ án kỹ thuật thực phẩm

Đăng lúc Thứ năm - 03/03/2016 16:45
Thảo luận trong mục Kỹ thuật thưc phẩm và đồ uống, 877 lượt xem

 Vai trò của ống chảy chuyền và gờ chảy tràn đối cới tháp mâm

Trả lời (0)     Thích (0)      In   

Câu hỏi đồ án kỹ thuật thực phẩm

Để thảo luận bạn phải đăng nhập thành viên. Đăng nhập

Thảo luận khác

Gửi thảo luận trong mục Kỹ thuật thưc phẩm và đồ uống