Đăng bởi

Ngày tham gia 05/12/2023

cứu em với

Đăng lúc Thứ năm - 03/03/2016 09:13
Thảo luận trong mục Toán học, 365 lượt xem

Cho tam giác ABCABC nhọn nội tiếp trong (O)(O), ngoại tiếp (I)(I). Gọi (J)(J) là đường tròn Euler và HHlà trực tâm tam giác. Đường tròn (I)(I) tiếp xúc với AB,ACAB,AC lần lượt tại D,ED,E. Điểm TT di động trên (J)(J) và đường thẳng qua TT vuông góc với HTHT cắt (O)(O) ở M,NM,N. Dựng hình bình hành MHNKMHNK.

a) Chứng minh rằng KK luôn di chuyển trên một đường cố định khi TT  thay đổi.

b) Đường tròn (S)(S) tiếp xúc ngoài với (J)(J) và tiếp xúc với AB,ACAB,AC tại X,YX,Y.  Gọi  ZZ là trực tâm của tam giác ADEADE. Chứng minh rằng tứ giác AXZYAXZY là hình thoi.

Trả lời (0)     Thích (0)      In   

cứu em với

Để thảo luận bạn phải đăng nhập thành viên. Đăng nhập

Thảo luận khác

Gửi thảo luận trong mục Toán học