Đăng bởi

Ngày tham gia 05/12/2023

Mn giúp em với

Đăng lúc Thứ năm - 03/03/2016 09:12
Thảo luận trong mục Toán học, 260 lượt xem

a) Cho bảng hình chữ nhật m×nm×n ô với m,nm,n là các số nguyên dương cho trước. Trên mỗi ô của bảng ta viết 11 trong các số 0,1,20,1,2 sao cho tổng các số trên mỗi hàng, mỗi cột chia hết cho 33. Hỏi có thể có nhiều nhất bao nhiêu số 11?

b) Cho hình hộp chữ nhật 2015×2016×20172015×2016×2017 được tạo thành từ các hình lập phương đơn vị. Trong mỗi hình lập phương đơn vị, ta viết một trong các số 0,1,20,1,2 sao cho tổng các số trong mỗi dài 1×1×1×2017,1×2016×11×1×1×2017,1×2016×1 và 2015×1×12015×1×1 chia hết cho 33. Hỏi có thể có nhiều nhất bao nhiêu số 11?

Trả lời (0)     Thích (0)      In   

Mn giúp em với

Để thảo luận bạn phải đăng nhập thành viên. Đăng nhập

Thảo luận khác

Gửi thảo luận trong mục Toán học