Đăng bởi

Ngày tham gia 05/12/2023

Chứng minh limn→∞xn=0.

Đăng lúc Thứ năm - 03/03/2016 09:04
Thảo luận trong mục Toán học, 264 lượt xem

 

Giả sử  {kn}n⊂N là một dãy tăng thực sự, α∈(0;1) và  {un}n là dãy số thực bị chặn sao cho

limn→∞(xn+αukn)=0.


Chứng minh limn→∞xn=0.

Trả lời (0)     Thích (0)      In   

Chứng minh limn→∞xn=0.

Để thảo luận bạn phải đăng nhập thành viên. Đăng nhập

Thảo luận khác

Gửi thảo luận trong mục Toán học