Đăng bởi

Ngày tham gia 16/07/2024

Chứng minh :

Đăng lúc Thứ năm - 03/03/2016 08:57
Thảo luận trong mục Toán học, 298 lượt xem

 

Cho a,b,c,da,b,c,d là bốn số thực không âm thỏa mãn : a2−ab+b2=c2−cd+d2a2−ab+b2=c2−cd+d2.Chứng minh :

(a+b)(c+d)≥2(ab+cd)

Trả lời (0)     Thích (0)      In   

Chứng minh :

Để thảo luận bạn phải đăng nhập thành viên. Đăng nhập

Thảo luận khác

Gửi thảo luận trong mục Toán học