Đăng bởi

Ngày tham gia 05/12/2023

có một con số kì diệu có ba chữ số

Đăng lúc Thứ năm - 03/03/2016 08:44
Thảo luận trong mục Toán học, 425 lượt xem

Bạn cộng thêm 1 nó có thể chia hết cho 2, bạn cộng thêm 2 nó có thể chia hết cho 3, bạn cộng thêm 3 nó có thể chia hết cho 4, bạn cộng cho 4 nó có thể chia hết cho 5, bạn cộng thêm 5 nó có thể chia hết cho 6, bạn cộng thêm 6 nó có thể chia hết cho 7.

 hỏi số đó là só nào?

{(x +1) chia hết cho 2(X+2) chia hết cho 3...............(x+6) chia hết cho 7gợi ýĐầu tiên, hãy nghĩ đến con số có thể chia hết cho bất kì số nào trong khoảngtừ 2 đến 7. sau đó hãy hoàn chỉnh suy luận sẽ tìm ra đáp số

Trả lời (1)     Thích (3)      In   

Đăng bởi
Khanh Huong
Ngày tham gia 03/08/2017

Đăng lúc Thứ năm - 03/03/2016 09:34

Đáp số là bao nhiêu vậy bạn?

có một con số kì diệu có ba chữ số

Để thảo luận bạn phải đăng nhập thành viên. Đăng nhập

Thảo luận khác

Gửi thảo luận trong mục Toán học