Đăng bởi

Ngày tham gia 23/06/2024

Toán 10, các pạn giúp mình nhé.

Đăng lúc Thứ năm - 03/03/2016 08:41
Thảo luận trong mục Toán học, 291 lượt xem

 

1, Cho 3 số thực x,y,z thỏa mãn: xyz=22√
CMR: X8+y8X4+y4+X2y2+y8+z8y4+z4+y2z2+z8+x8x4+z4+x2z2≥8
2. Cho x,y,z là các số dương. CMR:
x2+y2x+y+y2+z2y+z+z2+x2z+x≤3(x2+y2+z2)x+y+z

Trả lời (0)     Thích (0)      In   

Toán 10, các pạn giúp mình nhé.

Để thảo luận bạn phải đăng nhập thành viên. Đăng nhập

Thảo luận khác

Gửi thảo luận trong mục Toán học