Đăng bởi

Ngày tham gia 05/12/2023

Tính gần đúng các biểu thức

Đăng lúc Thứ năm - 03/03/2016 08:40
Thảo luận trong mục Toán học, 247 lượt xem

 

Tính giá tr gđúng:1) sin2(1,55)+8e0,015−−−−−−−−−−−−−−−−√; π2≈1,5712) arctan1,020,953) ln(0,093+0,093)4) 1,022+0,052−−−−−−−−−−−√35) (0,97)2,02bn nào biết làm! ch giúp mình vi! cơn rt nhiu!

Trả lời (0)     Thích (0)      In   

Tính gần đúng các biểu thức

Để thảo luận bạn phải đăng nhập thành viên. Đăng nhập

Thảo luận khác

Gửi thảo luận trong mục Toán học