Đăng bởi

Ngày tham gia 05/12/2023

giúp mìh vs

Đăng lúc Thứ năm - 03/03/2016 08:38
Thảo luận trong mục Toán học, 256 lượt xem

Nghiên cứu về cấu tạo của một loài hoa, người ta đếm số cánh hoa của mỗi một bông trong 100 bông hoa. Kết quả là ta được bảng sau:

Lớp

(Số cánh hoa)

Tần số[10 ; 12]5[13 ; 15]22[16 ; 18]48[19 ; 21]18[22 ; 24]7

Số nào trong các số sau là số phần trăm những bông hoa có ít hơn 16 cánh?

A: 5

B: 22

C: 48

D: 27

Trả lời (0)     Thích (0)      In   

giúp mìh vs

Để thảo luận bạn phải đăng nhập thành viên. Đăng nhập

Thảo luận khác

Gửi thảo luận trong mục Toán học