Đăng bởi
Hươngg
Ngày tham gia 30/12/2017

Tôi đang kinh doanh 1 số loại mặt hàng.. Mọi người có thể cho tôi hỏi một vài phương pháp quản lý hàng tồn kho .

Đăng lúc Thứ năm - 27/09/2018 20:23
Thảo luận trong mục Kinh tế và kinh doanh, 162 lượt xem

Hàng hoá tồn kho gồm ba loại

- Nguyên vật liệu thô phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

- Sản phẩm dở dang.

- Thành phẩm.

Phương pháp dự trữ.

- Mô hình đặt hàng hiệu quả EOQ

* Chi phí lưu kho (chi phí tồn trữ)

+ Chi phí hoạt động: chi phí bốc xếp hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa, chi phí do giảm giá trị, hao hụt mất mát, bảo quản.

+ Chi phí tài chính gồm chi phí sử dụng vốn như trả lãi tiền vay, chi phí về thuế, khấu hao.

* chi phí đặt hàng (chi phí hợp đồng)

gồm chi phí quản lí giao dịch và vận chuyển hàng hóa .

Lượng dự trữ an toàn là lượng hàng hoá dự trữ thêm vào lượng dự trữ tại thời điểm đặt hàng .

- Phương pháp cung cấp đúng lúc hay dự trữ bằng 0.

Các doanh nghiệp trong một số ngành nghề có liên quan chặt chẽ với nhau hình thành nên những mối quan hệ, khi có một đơn vị đặt hàng họ sẽ tiến hành “hút” các loại hàng hoá và sản phẩm dở dang của các đơn vị khác mà họ không cần phải dự trữ.

Trả lời (0)     Thích (0)      In   

Tôi đang kinh doanh 1 số loại mặt hàng.. Mọi người có thể cho tôi hỏi một vài phương pháp quản lý hàng tồn kho .

Để thảo luận bạn phải đăng nhập thành viên. Đăng nhập

Thảo luận khác

Gửi thảo luận trong mục Kinh tế và kinh doanh