Đăng bởi

Ngày tham gia 16/07/2024

Toán vui giải trí chút nào :v

Đăng lúc Thứ hai - 09/05/2016 09:06
Thảo luận trong mục Toán học, 830 lượt xem

Khi đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa thì kim giờ, kim phút và kim giây trùng nhau. Hỏi sau ít nhất bao lâu nữa thì ba kim lại trùng nhau?

Trả lời (3)     Thích (0)      In   

Đăng bởi

Ngày tham gia 16/07/2024

Đăng lúc Thứ ba - 10/05/2016 09:00

Cho đáp án luôn đi bạn. :))

 

Xoá     Sửa     Trả lời     Thích (0)  

Đăng bởi

Ngày tham gia 16/07/2024

Đăng lúc Thứ hai - 16/05/2016 14:50

chắc là 12.000 giây à =]]

Xoá     Sửa     Trả lời     Thích (0)  

Đăng bởi

Ngày tham gia 16/07/2024

Đăng lúc Thứ hai - 16/05/2016 14:55

Ít nhất là 1h05'27'' nhé 

Xoá     Sửa     Trả lời     Thích (0)  

Toán vui giải trí chút nào :v

Để thảo luận bạn phải đăng nhập thành viên. Đăng nhập

Thảo luận khác

Gửi thảo luận trong mục Toán học