Đăng bởi

Ngày tham gia 30/05/2024

Bạn nào giúp mình với.Tìm 3 chữ số tận cùng của 17^17^17

Đăng lúc Thứ sáu - 04/03/2016 14:31
Thảo luận trong mục Toán học, 684 lượt xem

Tìm 3 chữ số tận cùng của 17^17^17

Trả lời (2)     Thích (1)      In   

Đăng bởi

Ngày tham gia 30/05/2024

Đăng lúc Thứ sáu - 04/03/2016 14:34

Kết quả : 777

 

Xoá     Sửa     Trả lời     Thích (0)  

Đăng bởi

Ngày tham gia 30/05/2024

Đăng lúc Thứ ba - 08/03/2016 10:03

Minh tính thì ra kết quả 7777

Xoá     Sửa     Trả lời     Thích (0)  

Bạn nào giúp mình với.Tìm 3 chữ số tận cùng của 17^17^17

Để thảo luận bạn phải đăng nhập thành viên. Đăng nhập

Thảo luận khác

Gửi thảo luận trong mục Toán học