Đăng bởi

Ngày tham gia 14/07/2024

Giúp mình với"Nêu vai trò của Sweet protein trong vận chuyển sucrose ở thực vật"

Đăng lúc Thứ năm - 03/03/2016 10:15
Thảo luận trong mục Khoa học sự sống- Nông nghiệp, 1005 lượt xem

Nêu vai trò của Sweet protein trong vận chuyển sucrose ở thực vật

Trả lời (1)     Thích (0)      In   

Đăng bởi

Ngày tham gia 14/07/2024

Đăng lúc Thứ ba - 08/03/2016 11:03

Bạn tham khảo xem nhé :

Ở thực vật có mạch, quá trình vận chuyển nước diễn ra trong xylem (mạch gỗ) hoặc phloem (mạch rây, libe). Xylem vận chuyển nước và các chất vô cơ hòa tan từ rễ lên lá; phloem vận chuyển các chất hữu cơ hòa tan đến tất cả các bộ phận trong cây. Đối với các loại cây trồng thì tập trung các chất hữu cơ trong đó có đường ở các bộ phận cho thu hoạch đóng vai trò quan trọng đối với năng suất và giá trị dinh dưỡng của cây. Chính vì vậy nghiên cứu về các yếu tố vận chuyển sucrose được nhiều nhà khoa học quan tâm.

Xoá     Sửa     Trả lời     Thích (0)  

Giúp mình với"Nêu vai trò của Sweet protein trong vận chuyển sucrose ở thực vật"

Để thảo luận bạn phải đăng nhập thành viên. Đăng nhập

Thảo luận khác

Gửi thảo luận trong mục Khoa học sự sống- Nông nghiệp