Đăng bởi

Ngày tham gia 10/12/2023

Đúng không các mọi người ?

Đăng lúc Thứ năm - 03/03/2016 14:52
Thảo luận trong mục Pháp luật, 855 lượt xem

Với quy định được ghi trong điều 15 Hiến pháp Việt Nam 1992, đã được sửa đổi, bổ

sung là :

“…Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN…”.

Trả lời (1)     Thích (0)      In   

Đăng bởi

Ngày tham gia 10/12/2023

Đăng lúc Thứ ba - 22/03/2016 15:04

Đúng rồi bạn à.

Xoá     Sửa     Trả lời     Thích (0)  

Đúng không các mọi người ?

Để thảo luận bạn phải đăng nhập thành viên. Đăng nhập

Thảo luận khác

Gửi thảo luận trong mục Pháp luật