Đăng bởi

Ngày tham gia 16/07/2024

Môi trường địa lý chịu ảnh tác động trực tiếp của yếu tố nào ?

Đăng lúc Thứ năm - 03/03/2016 14:34
Thảo luận trong mục Địa lý kinh tế và xã hội, 1120 lượt xem

Môi trường địa lý chịu tác động của ?

Trả lời (1)     Thích (0)      In   

Đăng bởi

Ngày tham gia 16/07/2024

Đăng lúc Thứ ba - 22/03/2016 15:09

Chịu tác động lớn từ thiên nhiên

Xoá     Sửa     Trả lời     Thích (0)  

Môi trường địa lý chịu ảnh tác động trực tiếp của yếu tố nào ?

Để thảo luận bạn phải đăng nhập thành viên. Đăng nhập

Thảo luận khác

Gửi thảo luận trong mục Địa lý kinh tế và xã hội