Đăng bởi

Ngày tham gia 10/12/2023

Có phải không mọi người ?

Đăng lúc Thứ năm - 03/03/2016 15:25
Thảo luận trong mục Khoa học giáo dục, 724 lượt xem

Truyền đạt và lĩnh hội những kinh nghiệm đã tích lũy trong quá trình lịch sử phát triển của xã hội loài người, đó có phải là nét đặc trưng cơ bản của giáo dục sự phạm không ?

Trả lời (0)     Thích (0)      In   

Có phải không mọi người ?

Để thảo luận bạn phải đăng nhập thành viên. Đăng nhập

Thảo luận khác

Gửi thảo luận trong mục Khoa học giáo dục