Nhóm máu nào ăn gì là tốt nhất?

Thứ tư - 08/03/2023 00:00    

Xác định nhóm máu không phải là khó. Chỉ cần làm xét nghiệm là bạn có thể biết chắc nhóm máu của mình rồi. Thế nhưng bạn có biết về học thuyết về chế độ ăn theo nhóm máu không?