Tại sao lại mất trí nhớ sau khi say rượu?

Thứ tư - 08/03/2023 00:00    

Nhiều người khi say đều quên sạch chuyện xảy ra trước đó. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao uống nhiều rượu lại có tác dụng này đối với bộ não của chúng ta.