Ngày Đông chí vì sao có đêm dài nhất ở Bắc bán cầu?

Thứ ba - 07/03/2023 00:00    

Vào ngày Đông chí, bán cầu nam của Trái Đất sẽ nghiêng về phía Mặt Trời nhiều nhất, ban đêm trở nên dài nhất ở Bắc bán cầu. 

Vì sao lại như thế?