Tại sao tóc chỉ mọc trên đầu mà không phải nơi khác?

Thứ hai - 03/12/2018 09:50    

Đây là câu hỏi "kinh điển" trẻ con hay hỏi người lớn. Vậy tại sao tóc lại chỉ mọc trên đầu?