Cơ thể tiêu thụ nhiều calo nhất vào thời điểm nào trong ngày?

Thứ hai - 12/11/2018 09:43    

Vào thời điểm nào trong ngày thì cơ thể tiêu thụ nhiều calo nhất?