Cơ thể mỗi chúng ta đang chứa 380 nghìn tỷ con virus, chúng đang làm gì trong đó?

Thứ hai - 22/10/2018 14:00    

Cơ thể mỗi chúng ta đang chứa 380 nghìn tỷ con virus, chúng đang làm gì trong đó?Chúng là virus tốt hay xấu?Chúng có tác dụng gì?