Mặt nạ dưỡng khí trên máy bay có dẫn tới bình chứa oxy không?

Thứ hai - 15/10/2018 11:38    

Hành khách đi máy bay đều được hướng dẫn sử dụng mặt nạ dưỡng khí. Mặt nạ này tạo oxy như thế nào?