Thiên thạch có nguồn gốc từ đâu?

Thứ năm - 04/10/2018 15:01    

Lâu lâu chúng ta lại nghe nói vùng này khu kia có thiên thạch rơi xuống, vậy từ đâu có thiên thạch hay thiên thạch có nguồn gốc từ đâu?