Chim bồ câu đưa thư là do huấn luyện hay khả năng đặc biệt?

Thứ ba - 02/10/2018 14:09    

Chim bồ câu không hiểu tiếng người nhưng lại có thể đưa thư, truyền tin rất chính xác. Vì sao?