Chức năng của thận là gì? Đặc điểm và cấu tạo của thận

Thứ ba - 11/09/2018 14:12    

Thận được biết đến với vai trò lọc máu trong cơ thể nhưng thật ra chức năng của thận còn nhiều hơn thế. Cụ thể thì chức năng của thận là gì?cấu tạo của thận ra sao?