Tại sao rác nhựa lại khó phân hủy?

Thứ tư - 15/08/2018 15:59    

Thường ngày chúng ta vẫn sử dụng nhựa để phục vụ sinh hoạt.Nhưng quan ngại hơn là nhựa rất khó phân huỷ và sử dụng lại thì không hề mang tính tích cực.Vậy tại sao rác nhựa khó phân huỷ đến thế?