Giáo sư Ngô Bảo Châu chia sẻ kinh nghiệm học, nghiên cứu Toán

Thứ ba - 15/12/2015 10:40    

Tại đây, GS Ngô Bảo Châu đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về học tập với sinh viên. Đặc biệt, cuộc giao lưu hoàn toàn bằng tiếng Anh. “Những ai có đam mê học toán, nên theo đuổi ngành này, đó là huớng đi tốt cho tuơng lai sau này”, Giáo sư Ngô Bảo Châu nói.
Giáo sư Ngô Bảo Châu đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của bản thân trong quá trình học tập và nghiên cứu toán học đến với các thầy cô giáo, học sinh và sinh viên. Đồng thời, Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng nêu lên những quan điểm của bản thân đối với những vấn đề liên quan đến giáo dục, đổi mới giáo dục của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Chia sẻ về kinh nghiệm học tập, GS Châu khuyên các sinh viên của nhà trường và các sinh viên trẻ Việt Nam nói chung nên đến thư viện để học hỏi kiến thức. “Khi làm luận án Tiến sỹ, tôi làm việc ở thư viên 10 giờ mỗi ngày. Đọc thông tin trên Internet qua máy tính rất thú vị, nhưng nó dễ làm bạn sao nhãng khỏi việc nghiên cứu của mình, Tôi nghĩ rằng rất ở một mức độ nào đó, nên tách khỏi máy tính và học bằng sách, như vậy các bạn có thể tập trung cao độ và việc học tập của mình. Ở một mức độ nào đó, nên tách khỏi máy vi tính và Internet để tránh bị sao nhãng và tập trung vào đề tài nghiên cứu của mình một cách tốt nhất”.

“Chúng ta cần thời gian để đánh giá khách quan trước một sự kiện mang tính quốc gia, liên quan đến hàng triệu con người. Chúng ta không thể không ghi nhận những cải cách tích cực của kỳ thi năm nay. Vì ai cũng thấy rõ kỳ thi này nghiêm túc và trung thực hơn những năm trước. Đây là một thành tích đáng kể”, giáo sư Ngô Bảo Châu nói.
Nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề toán học của các bạn học sinh, sinh viên đã được Giáo sư trả lời rất cởi mở, thẳng thắn; qua đó, truyền ngọn lửa đam mê toán học đến đông đảo học sinh, sinh viên.Tại đây, GS Ngô Bảo Châu đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về học tập với sinh viên. Đặc biệt, cuộc giao lưu hoàn toàn bằng tiếng Anh. “Những ai có đam mê học toán, nên theo đuổi ngành này, đó là huớng đi tốt cho tuơng lai sau này”, Giáo sư Ngô Bảo Châu nói.
Giáo sư Ngô Bảo Châu đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của bản thân trong quá trình học tập và nghiên cứu toán học đến với các thầy cô giáo, học sinh và sinh viên. Đồng thời, Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng nêu lên những quan điểm của bản thân đối với những vấn đề liên quan đến giáo dục, đổi mới giáo dục của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Chia sẻ về kinh nghiệm học tập, GS Châu khuyên các sinh viên của nhà trường và các sinh viên trẻ Việt Nam nói chung nên đến thư viện để học hỏi kiến thức. “Khi làm luận án Tiến sỹ, tôi làm việc ở thư viên 10 giờ mỗi ngày. Đọc thông tin trên Internet qua máy tính rất thú vị, nhưng nó dễ làm bạn sao nhãng khỏi việc nghiên cứu của mình, Tôi nghĩ rằng rất ở một mức độ nào đó, nên tách khỏi máy tính và học bằng sách, như vậy các bạn có thể tập trung cao độ và việc học tập của mình. Ở một mức độ nào đó, nên tách khỏi máy vi tính và Internet để tránh bị sao nhãng và tập trung vào đề tài nghiên cứu của mình một cách tốt nhất”.
“Chúng ta cần thời gian để đánh giá khách quan trước một sự kiện mang tính quốc gia, liên quan đến hàng triệu con người. Chúng ta không thể không ghi nhận những cải cách tích cực của kỳ thi năm nay. Vì ai cũng thấy rõ kỳ thi này nghiêm túc và trung thực hơn những năm trước. Đây là một thành tích đáng kể”, giáo sư Ngô Bảo Châu nói.
Nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề toán học của các bạn học sinh, sinh viên đã được Giáo sư trả lời rất cởi mở, thẳng thắn; qua đó, truyền ngọn lửa đam mê toán học đến đông đảo học sinh, sinh viên.
Theo Giáo sư Ngô Bảo Châu, để nâng cao chất lượng môn toán trước hết cần phải khơi dậy niềm đam mê toán học ngay từ khi các em còn là học sinh cấp tiểu học, tạo tiền đề cho sự phát triển trong cấp học tiếp theo.
Việc Giáo sư Ngô Bảo Châu chia sẻ những kinh nghiệm quý báu cũng như truyền ngọn lửa đam mê toán học sẽ góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng học môn toán và kết quả học tập nói chung cho các học sinh và sinh viên ở các trường Đại học, cao đẳng và các trường trung học phổ thông.

Theo Giáo sư Ngô Bảo Châu, để nâng cao chất lượng môn toán trước hết cần phải khơi dậy niềm đam mê toán học ngay từ khi các em còn là học sinh cấp tiểu học, tạo tiền đề cho sự phát triển trong cấp học tiếp theo.
Việc Giáo sư Ngô Bảo Châu chia sẻ những kinh nghiệm quý báu cũng như truyền ngọn lửa đam mê toán học sẽ góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng học môn toán và kết quả học tập nói chung cho các học sinh và sinh viên ở các trường Đại học, cao đẳng và các trường trung học phổ thông.