WannaCry là gì? Cần làm gì khi máy tính bị dính mã độc WannaCry?

Thứ năm - 18/05/2017 10:18    

WannaCry là gì? Cần làm gì khi máy tính bị dính mã độc WannaCry?