Smartphone

Thứ sáu - 05/05/2017 11:48    

Tại sao những phím bấm ngoài của điện thoại Samsung (phím Back, phím Home, phím Setting) lại ngược với điện thoại Sony???