Năm ánh sáng là gì ?

Thứ bảy - 01/04/2017 08:09    

Cho mình hỏi trong thiên văn học người ta thường dùng đơn vị đo là năm ánh sáng và vì tại sao người ta lại dùng đơn vị độ dài là năm vậy?