[Thắc mắc] Vì sao người Nhật tránh uống nước trong khi ăn?

Thứ ba - 14/06/2016 14:36    

Hôm trước mình có đi ăn với bạn mình ở bên Nhật về, trong lúc anh mình hay uống nước thế là bạn mình có bảo ở bên kia mọi người tránh uống nước khi ăn.. Mọi người có ai biết vì sao không???