Môi trường địa lý được hiểu là môi trường tự nhiên có vai trò ?

Thứ năm - 03/03/2016 14:29    

Câu trả lời này phải đúng không mọi người :

"Bao quanh con người và tác động vào sản xuất xã hội"