Xin hỏi về bóc tách khôi lượng dây dẫn

Thứ năm - 03/03/2016 11:31    

Mình đang bóc tách vật liệu điện của 1 toàn nhà 15 tầng.ai có kinh nghiệm bóc tách khối lượng dây dẫn và cáp thì chỉ giáo giúp mình với.cảm ơn nhiều!