Đề tài dự án điện tử

Thứ năm - 03/03/2016 11:29    

“Nghiên cứu mối quan hệ giữa các thông số kỹ thuật của xung điện và trường nhiệt độ ở lớp vật liệu chế tạo máy khi gia công bằng xung điện”