Giúp mình với"Nêu vai trò của Sweet protein trong vận chuyển sucrose ở thực vật"

Thứ năm - 03/03/2016 10:15    

Nêu vai trò của Sweet protein trong vận chuyển sucrose ở thực vật